banner

Chính sách bảo mật

Của bạn quyền riêng tư là quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đã đã phát triển một chính sách bảo mật bao bao chúng tôi thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin hãy dành một chút thời gian để làm quen với quyền riêng tư thông lệ của chúng tôi.


thu thập thông tin Và sử dụng


Lanson Công ty TNHH máy chính xác là chủ sở hữu duy nhất của thông tin được thu thập trên this trang web Chúng tôi chỉ có quyền truy cập vào / thu thập thông tin điều đó bạn tự nguyện cho chúng tôi qua email hoặc liên hệ trực tiếp khác từ bạn. Chúng tôi sẽ không bán, cho thuê hoặc chia sẻ của bạn thông tin tới bất kỳ ai hoặc bất kỳ bên thứ ba nào bên ngoài tổ chức của chúng tôi.


Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin phản hồi cho bạn, liên quan đến lý do bạn liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi với của bạn địa chỉ giao hàng và số điện thoại sau khi bạn đặt hàng cần có chứng từ giao hàng để đảm bảo sản phẩm có thể đến nơi thành công.


thông tin cá nhân chúng tôi thu thập các đơn đặt hàng cho phép chúng tôi ghi lại các đơn đặt hàng một cách chính xác. Chúng tôi có hệ thống trực tuyến để ghi lại từng đơn đặt hàng (đơn đặt hàng ngày, tên khách hàng, sản phẩm, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, số thanh toán, ngày giao hàng và theo dõi số). tất cả cái này thông tin được lưu trữ an toàn nên chúng tôi có thể tham khảo lại nó nếu có bất kỳ vấn đề với của bạn đặt hàng


Đối với nhãn hiệu riêng và OEM khách hàng, chúng tôi có chính sách nghiêm ngặt để không chia sẻ bất kỳ điều này thông tin


Trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email trong tương lai để nói với bạn về các sản phẩm đặc biệt, sản phẩm hoặc dịch vụ mới, hoặc các thay đổi đối với cái này bảo mật chính sách.


Của bạn truy cập và kiểm soát thông tin


Bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ liên hệ nào trong tương lai từ chúng tôi bất cứ lúc nào Bạn có thể thực hiện những điều sau đây bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web:-Xem cái gì dữ liệu chúng tôi có về bạn, nếu bất kỳ.


-Thay đổi / đúng bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn.


-Có chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn.


-Express bất kỳ mối quan tâm bạn về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu.


Bảo vệLanson Công ty TNHH máy chính xác thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin Khi nào bạn gửi thông tin nhạy cảm qua trang web, của bạn thông tin được bảo vệ cả trực tuyến và ngoại tuyến.


bất cứ nơi đâu chúng tôi thu thập thông tin nhạy cảm (chẳng hạn như dữ liệu thẻ tín dụng), điều đó thông tin được mã hóa và truyền cho chúng tôi một cách an toàn Bạn có thể xác minh điều này bằng cách tìm biểu tượng khóa đã đóng ở của bạn trình duyệt web hoặc đang tìm kiếm “https” ở đầu địa chỉ của trang web


trong khi chúng tôi sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin nhạy cảm được truyền trực tuyến, chúng tôi cũng bảo vệ thông tin ngoại tuyến. chỉ những nhân viên cần thông tin để thực hiện một công việc cụ thể (ví dụ: thanh toán hoặc khách hàng dịch vụ) được cấp quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân máy tính / máy chủ trong đó chúng tôi lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân được giữ trong một môi trường an toàn


cập nhật


Của chúng tôi chính sách bảo mật có thể thay đổi từ theo thời gian và tất cả các cập nhật sẽ được đăng trên this trang


Nếu bạn cảm thấy điều đó chúng tôi không tuân thủ điều này chính sách bảo mật, bạn nên liên hệ ngay với chúng tôi qua điện thoại theo số 0086-757-29960301 hoặc qua gửi email tới sales@lanson-imm.com


Của chúng tôi cam kết của công ty đối với Quyền riêng tư:Tới đảm bảo của bạn thông tin cá nhân được bảo mật, chúng tôi thông báo các nguyên tắc về quyền riêng tư và bảo mật của chúng tôi cho tất cả Lanson Công ty TNHH máy chính xác nhân viên và thực thi nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư trong công ty

chỉ chuyên nghiệp và tập trung vào máy ép nhựa và máy đúc khuôn buồng lạnh

© Bản quyền: 2024 Lanson Precision Intelligence Equipment Technology Co., Ltd Đã đăng ký Bản quyền.

粤ICP备07034962号

IPv6 mạng được hỗ trợ

hàng đầu

để lại lời nhắn

để lại lời nhắn

    Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi và muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng để lại tin nhắn tại đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi chúng tôi lon